Vilkår

Denne hjemmeside udgives af:

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin
Place des Carmes Déchaux
63040 Clermont-Ferrand Cedex 9
Frankrig
Telefonnummer: (33) 4 73 32 20 00 Fax: (33)4 73 32 22 02
Kommanditaktieselskab med en aktiekapital på 504 000 004 €.
Registreret i selskabsregisteret i Clermont-Ferrand med nr. 855 200 507
SIREN nr. 855 200 507
EU-momsnummer FR33855200507

Hjemmesidens vært:

LINKBYNET, Parc du Colombier
14 rue Jules Saulnier
93200 Saint-Denis
FRANKRIG
Tlf.: +33 (0)1 48 13 00 00
Fax: +33 (0)1 48 13 31 21

Udgivelseschef: Richard Andermyr

Læs venligst disse anvendelsesbetingelser grundigt, inden du besøger denne Michelin hjemmeside særligt for lastvogns produkter. Hjemmesiden er rettet mod forhandlere og brugere af lastvognsdæk i Danmark. Se venligst rullemenuen for at få adgang til oplysninger om det land, du ønsker at læse mere om.
Virksomheder i Michelin Gruppen er alle egne juridiske enheder og selvstændige juridiske personer. For at lette formidlingen af information på hjemmesiden refererer følgende betegnelser «Michelin», «Gruppen», «Michelin gruppen» og «os» til alle virksomheder i Michelin gruppen, som alle selvstændigt driver deres virksomhed.

PARAGRAF 1: FORMÅL

Disse betingelser gælder for anvendelse af denne hjemmeside. Anvendelse af hjemmesiden må alene ske i overensstemmelse med disse betingelser, og Michelin forbeholder sig ret til når som helst at ændre og opdatere betingelserne. Ved brug af hjemmesiden anerkender du, at du har gjort dig bekendt med, forstået og accepteret disse betingelser, herunder Michelins praksis for fortrolighed og beskyttelse af personoplysninger.
Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser, Michelins praksis for fortrolighed eller beskyttelse af personoplysninger, må du ikke anvende hjemmesiden.

PARAGRAF 2: ADGANG TIL HJEMMESIDEN

Denne hjemmeside er rettet mod forhandlere og brugere af lastvognsdæk.. Den indeholder rubrikker, som præsenterer Michelins erfaring indenfor transport, innovation for lastvognsdæk, dæk kataloget samt en «dealer locator». Hjemmesiden har ligeledes et specielt område, hvor man kan tilmelde sig vejhjælp servicen «Michelin Euro Assist».
Michelin gør sit bedste for at opretholde adgangen til hjemmesiden, uden dog at være forpligtet til at garantere tilgængelighed. Når der foretages vedligeholdelse, opdatering eller lignende, kan adgangen til hjemmesiden være begrænset eller helt afbrudt. Michelin kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for sådanne afbrydelser eller for de konsekvenser, dette kan få for dig.

PARAGRAF 3: INTELLEKTUEL EJENDOMSRET

Hjemmesidens indhold (som omfatter, men ikke begrænses til oplysninger, tekster, diagrammer, data, billeder, fotografier, modeller, videoer og lydklip, software og databaser, samt alle disse elementers form og selve hjemmesidens udformning) er beskyttet af ophavsret og/eller anden intellektuel ejendomsret. Enhver kopiering, reproduktion, fremstilling, tilpasning, ændring eller spredning, helt eller delvist, af indhold fra hjemmesiden,er uanset fremgangsmåde lovstridig, udover hvad er nødvendigt af hensyn til at tilgå og anvende hjemmesiden.Logoerne er registrerede varemærker.
De indsamlede data vedrørende forhandlerne af lastvognsdæk, som brugerne af denne hjemmeside kan læse, udgør en database, som Michelin er udgiver og ejer af. Følgelig er denne databases indhold, lige som hjemmesidens øvrige indhold, beskyttet af bestemmelserne i lov om ophavsret (lovbekendtgørelse nr. 202 af 27. februar 2010. Enhver kopiering, reproduktion, fremstilling, tilpasning, ændring eller spredning, helt eller delvist, direkte eller indirekte, af indhold fra daqtabasen,er uanset fremgangsmåde lovstridig, udover hvad er nødvendigt af hensyn til at tilgå og anvende databasen.
Al krænkelse af Michelins ophavsret udgør en immaterialretskrænkelse, der kan straffes i medfør af lov om ophavsret.

PARAGRAF 4: E-MAIL

Hvis du vil udveksle informationer via e-mail med Michelin, skal du udfylde de e-mail formularer, som findes på hjemmesiden. Michelins svar på e-mail kan ikke sidestilles med og udgør ikke bevis for, at der gennemføres reklame-, udsalgs-, eller markedsføringsaktiviteter i det land, hvor modtageren af Michelins svar befinder sig.

PARAGRAF 5: BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

Hjemmesiden kan anvendes uden at du skal oplyse identitet og afgive personoplysninger. Michelin kan bede om personoplysninger, for eksempel for at kunne besvare et spørgsmål, du har stillet, levere en serviceydelse, eller med henblik på markedsføring.

De indsamlede personoplysninger er f.eks. navn, adresse, telefonnummer, fax, e-mail adresse osv.

For at kunne evaluere brugen af hjemmesiden indsamler Michelin anonyme oplysninger om, hvordan du navigerer på hjemmesiden, . Michelin behandler disse oplysninger for at forstå, hvordan hjemmesiden bliver besøgt, hvor mange besøgende der er, hvilke sider de går ind på, besøgenes varighed samt hyppighed osv. Disse statistikker har kun til formål at forbedre hjemmesidens servicetilbud.

5.1 Modtagere af personoplysninger

Personoplysninger, som brugere af hjemmesiden frivilligt har afgivet, bliver behandlet i overensstemmelse med reglerne i persondataloven (lov nr 429 af 31. Maj 2000) og anden relevant lovgivning. Personoplysningerne.er beregnet på Michelins og dennes udvalgte samarbejdspartneres anvendelse. Sidstnævnte skal overholde fortrolighed og sikkerhed for de personoplysninger, de måtte få overdraget, og må kun benytte oplysningerne til de specifikke behov, de er blevet betroet i deres opgave. Michelin forpligter sig til hverken at sælge, leje eller udlevere personoplysninger til tredjepersoner.

5.2 Ret til at se, ændre, slette eller gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger

De personoplysninger, du afgiver til Michelin og som vi registrerer, har du ret til at se, rette eller slette, og du har ret til at gøre berettigede indsigelser mod vores behandling af dem, i medfør af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000).

Du kan også uden omkostning modsætte dig, at Michelin indsamler og behandler dine personoplysninger, herunder anvendelse til markedsføring, Det følger af persondataloven (lov nr. 429 af 31. maj 2000) og markedsføringsloven (lovbekendtgørelse nr. 1216 af 25. september 2013).

Du skal blot sende et brev til: MFPM, Place des Carmes Déchaux, 63040 Clermont Ferrand Cedex 9.

5.3 Hyperlinks til hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde hyperlinks til andre hjemmesider. Michelin deler ikke dine personoplysninger med disse hjemmesider, med mindre der benyttes knapper til sociale netværk som anført i artikel 5.4 her under. Vi gør opmærksom på, at når du forlader Michelins hjemmeside, kan du komme til hjemmesider, som har en anden praksis for beskyttelse af personoplysninger. Michelin har ingen kontrol over disse sider og intet ansvar for deres anvendelse af personoplysninger.

5.4 Sociale netværk

Denne hjemmeside benytter sociale plugins (herefter kaldet «sociale netværksknapper») leveret og udnyttet af det sociale netværk, de tilhører. Disse sociale netværksknapper identificeres med de pågældende netværks logoer. Med disse knapper kan du lægge hyperlinks eller indhold fra vores hjemmeside på din profil i de sociale netværk. De sociale netværksknapper giver dig også mulighed for at sende information om indhold, du har værdsat, kommentarer du har givet om indhold, eller at anbefale indhold på din profil på de sociale netværk. Når du benytter sociale netværksknapper, deler du altså informationer med det sociale netværk, der gemmer oplysningerne. Michelin har ingen indflydelse på den måde, de sociale netværk indsamler og behandler dine data eller personoplysninger på. Du opfordres derfor til at læse de pågældende sociale netværks politikker for beskyttelse af personoplysninger.

Michelin har ingen som helst indflydelse på, hvordan de sociale netværk indsamler og behandler de navigationsdata, de indhenter ved hjælp af de sociale netværksknapper, og opfordrer dig til at læse de enktlet sociale netværks politikker for beskyttelse af persondata, for at få kendskab til, hvordan disse informationer vil blive brugt, specielt hvad reklame angår.

Vores hjemmeside modtager ikke informationer fra dine profiler på de sociale netværk.

5.5 MYACCOUNT

MyAccount er en portal med personlige indstillinger, der udelukkende er beregnet til brugere, som har en lastvogn, der er indregistreret i et EU-medlemsland (Frankrig, Spanien, Tyskland, Schweiz, Østrig, Storbritannien, Benelux, Sverige, Finland, Norge, Polen, Italien, Tjekkiet, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Grækenland og Portugal). MyAccount vil også blive indført i Tyrkiet. Den personlige konto giver efter tilmelding adgang til en række tjenester (kampagner såsom Sell Out Promotions, Damage Guarantee, Michelin Euro Assist-abonnement, Drive&Save, Casing Bonus mv.).
For at få adgang til portalen MyAccount med personlige indstillinger skal du tilmelde dig ved at oprette en brugerkonto og udfylde den pågældende formular. I denne forbindelse indsamler Michelin personoplysninger fra din profil, såsom for- og efternavn, e-mailadresse, telefonnummer og oplysninger om dit firma og dets vognpark. IBAN-bankoplysningerne indsamles, for at du kan deltage i bestemte tjenester. Oplysningerne opbevares kun i det tidsrum, der er nødvendigt for at udføre transaktioner som tilbagebetaling, kampagner og bonusser. Michelin forpligter sig til at træffe alle nødvendige forholdsregler for at beskytte oplysningernes sikkerhed og i særdeleshed forhindre, at de blive forvansket, beskadiget eller at uautoriserede tredjeparter får adgang til dem.
Ovennævnte oplysninger er beregnet til udbyderne af de tjenester, du modtager.
Efter tilmelding får du tildelt et brugernavn og en adgangskode af Michelin, og disse oplysninger er personlige og fortrolige. Du er alene ansvarlig for brugen af dem. Michelin forpligter sig til ikke at anvende de oplysninger, der indsamles fra din profil, til markedsføringsformål, uden forudgående godkendelse fra din side.
Michelin beholder kun personoplysninger i det tidsrum, der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de indsamles, eller så længe gældende lov tillader det.

PARAGRAF 6: GARANTI OG ANSVAR

Indholdet på hjemmesiden stilles til rådighed, som det er, uden nogen som helst udtrykkelig eller underforstået garanti.

Hjemmesidens indhold kan ændres uden varsel og stilles til rådighed uden nogen som helst garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, og kan ikke blive genstand for ret til nogen form for erstatning.

Hverken Michelin, virksomhedens ansatte, leverandører eller samarbejdspartnere, der nævnes på hjemmesiden, kan gøres ansvarlige for nogen form for direkte eller indirekte tab af nogen art eller andre tab, der måtte opstå som følge af brug af hjemmesiden eller information stillet til rådighed på hjemmesiden,

Hjemmesiden kan indeholde enkle eller dybe hyperlinks til Michelins eller tredjemands hjemmesider. Michelin har ingen kontrol over disse hjemmesider og har derfor heller ikke noget ansvar for adgang, relevans, tilgængelighed, indhold, annoncer, produkter og/eller tjenester, som leveres fra eller med udgangspunkt fra disse hjemmesider. Michelin er derfor på ingen måde ansvarlig for direkte eller indirekte skader, som kan opstå i forbindelse med din adgang til eller anvendelse af partnerhjemmesider, eller på grund af, at hjemmesiden ikke respekterer samtlige lovgivningen.

PARAGRAF 7: VÆRNETING OG LOVVALG

Enhver tvist i forbindelse med hjemmesiden skal behandles af domstolen i Clermont-Ferrand, Frankrig og ved anvendelse af fransk ret, med mindre andet følger af anden lovgivning