Produkter

Mønsteropskæring og regummiering

-1-

FORLÆNG DINE DÆKS LEVETID!

MICHELIN dækkenes karkasse er designet til at blive mønsteropskåret og regummieret flere gange. I kraft af en professionel styring, der er egnet til din aktivitet, kan du optimere din rentabilitet i fuld sikkerhed. Og beskytte miljøet.

Reducer din kostpris pr. kilometer.
Du opnår vigtige besparelser med MICHELIN Remix® mønsteropskæring og regummiering!
Et mønsteropskåret dæk får op til 10% bedre vejgreb(1), kan køre op til 25%(2) flere km og sparer op til 2 l brændstof / 100 km.(3).
Et regummieret dæk har samme ydeevne som et nyt dæk, men det er omkring 40% billigere(4) og kan køre lige så mange kilometer.
Beskyt miljøet.
Som professionel ansvarlig sparer du på brændstof og råmaterialer, og du reducerer affald ved at give dine dæk flere liv.

  • (1) I forhold til ydeevnen, der observeres for de samme dæk, når de er nedslidte. Michelins referencer - Test udført på poleret beton.
  • (2) TNPF anbefalinger - april 2013
  • (3) 1,94l/100km konstateret af foged på en sammenlignende test kørt i juni 2007 i Michelins teknologiske center i Ladoux.
  • (4) Prisundersøgelser fra interne kilder i 2014 og prisundersøgelser på internettet foretaget af et eksternt bureau i 2014.

DESIGNET TIL DIG

HVORFOR MØNSTEROPSKÆRE?

Eksperter i sikkerhed

Forlæng dine dæks levetid

Godkendelse til regummiering

Mønsteropskæring af vores dæk består i at fjerne 3 til 4 mm gummi i bunden af mønstersporene. Det kan gøres på både nye MICHELIN lastvognsdæk og MICHELIN Remix® dæk. På den måde kan du optimere kilometerresultatet, mindske brændstofudgifterne og forbedre vejgrebet. Regummiering er 100 % sikkert.

HVORFOR SKAL MAN MØNSTEROPSKÆRE?

HVIS MØNSTEROPSKÆRINGEN FORETAGES AF EN FAGMAND,

OPNÅR TRANSPORTBRANCHEN 3 FORDELE
Infographie recreusage

... HVIS MØNSTEROPSKÆRING UDFØRES AF EN FAGMAND
PÅVIRKER DET IKKE DÆKKETS MU-LIGHED FOR SENERE REGUMMIERING

Find out more : Hvidbog or DESIGNED FOR MORE

(1) Sammenlignet med den periode, hvor mønsteret var slidt. Michelin referencer – Test udført på poleret beton.
(2) For eksempel et vogntog, som kører 120.000 km/år med et sæt mønsteropskårne dæk, der RULLAR PÅ MARKEN , på 25 %.
(3) Interne Michelin referencer: Gennemsnitlig vægt målt på 4 hoveddimensioner på markedet (315/80 R 22.5; 315/70 R 22.5; 385/65 R 22.5; 13 R 22.5).

Øget sikkerhed

Michelin anbefaler mønsteropskæring, når der er 2 til 4 mm mønsterdybde tilbage.

Mønsteropskæring bør udføres af en fagmand. Når mønsteropskæringen udføres ifølge vores anbefalinger, påvirker den ikke dækkets præstationer eller sikkerhed, fordi der er taget hensyn til det ved opbygningen af dækket.

Mønsteropskæring af dækket forhindrer ikke en senere regummiering med MICHELIN Remix®.

Optimeret vejgreb

Mønsteropskæring giver nye skarpe kanter og mønsterdybde på mellem 6 til 8 mm. Mønsterdybden svarer cirka til et halvt slidt lastvognsdæk. Dækket får forbedret vejgreb med høj sikkerhed.

picto-recreusage_adherence

Ved mønsteropskæring forbedres sidegrebet og trækkraften med cirka 10 %(1).

(1) Michelin-reference – Test udført på poleret beton med en friktionskoefficient meget tæt på is.

Længere levetid

picto-recreusage_kilometres

Ved mønsteropskæring gøres mønstersporene dybere. Den nye mønsterdybde på 6 til 8 mm giver op til 25 % flere kilometer!

Mindre brændstof

picto-recreusage_litre

Rullemodstanden har en direkte indvirkning på brændstofforbruget.

Mønsteropskæring udføres, når dækkene har den laveste rullemodstand. Mønstersporene er ikke så dybe og slides langsommere. Dækmønsteret deformeres mindre, når det er i kontakt med underlaget, og dækkene bliver ikke lige så varme, hvilket giver lavere rullemodstand. Dette medfører mindsket brændstofforbrug.

Miljøhensyn

picto-recreusage_tonne

Mønsteropskæring af Michelins dæk bidrager til at mindske CO2-udslippet med op til 1,6 ton pr. år(2) på grund af det mindskede brændstofforbrug. Det er godt for miljøet.

picto-recreusage_kilo

4 mønsteropskårne dæk modsvarer levetiden for et nyt MICHELIN dæk, hvilket betyder 70 kg mindre forbrug af råvarer(3) og en karkasse mindre, der skal bortskaffes.

(2) Eksempel med en trækker med sættevogn, der kører 120.000 km/år, og som har 25 % mønsteropskårne dæk monteret.
(3) Ifølge Michelins egne referencer: gennemsnitsvægt på 4 af markedets standarddimensioner (315/80 R 22.5; 315/70 R 22.5; 385/65 R 22.5; 13 R 22.5).]

Lovgivning

Michelins mønsteropskæring opfylder europæisk lovgivning. I de fleste lande præciserer lovgivningen, at lastvognsdæk kan mønsteropskæres, såfremt dæksiden er mærket "regroovable" eller med bogstavet U, og mønsteropskæringen udføres af en fagmænd ifølge fabrikantens anbefalinger.

Mønsteropskæring anbefales af ETRTO (European Tyre and Rim Technical Organisation).

MICHELIN Remix® regummiering forlænger dine dæks ydeevne. Et regummieret dæk dig mulighed for at spare penge, det giver større fleksibilitet, samtidig med at det gør dig til en bæredygtig fragtmand.

Et regummieret dæk har de samme væsentlige egenskaber som et nyt MICHELIN dæk, især hvad angår sikkerhed, styrke og levetid. Et regummieret MICHELIN Remix® dæk garanterer:

HVORFOR
REGUMMIERE?

BESPARELSER SPILLER EN VIGTIG ROLLE FOR ET BÆREDYGTIGT
TRANSPORTMARKED OG FREMMER FLEKSIBEL ANVENDELSE

…UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS MED SIKKERHEDEN

Få mere information på:Hvidbog eller DESIGNED FOR MORE

(1) Interne test 2013. Levetiden for at MICHELIN REMIX = 97 % af levetiden for et nyt dæk i samme dimension.
(2) Europæisk gennemsnit, interne prisoplysninger i 2014 samt en prisundersøgelse på internettet foretaget af en ekstern organisation.
(3) Der er 350 kombinationer af regummierede/nye dæk med MICHELIN Remix®
(4) Med MICHELIN Remix® er der kun behov for yderligere 20 kg råvarer, hvilket er en besparelse på 70 % sammenlignet med køb af et nyt dæk.

Flere besparelser

rechapage_economie

Et regummieret MICHELIN Remix® dæk giver op til 100 % flere kilometer* til ca. 60 % af prisen på et nyt MICHELIN dæk**. En dobbelt garanti for besparelser!
I kraft af deres karkasses kvalitet kan MICHELIN dæk desuden regummieres flere gange. En effektiv måde at optimere dine udgifter på.

* Baseret på det faktum, at gummiblandinger og mængden af slidgummi er identisk for de fleste dæk-dimensioner, når vi sammenligner nye MICHELIN dæk og regummierede MICHELIN Remix® dæk.
** Prisundersøgelser fra interne kilder 2014 og prisundersøgelser på internettet udført af et eksternt bureau i 2014

Større smidighed

rechapage_souplesse

MICHELIN Remix® regummiering er en fleksibel løsning, fordi den giver mulighed for at få det bedste ud af dine dæk og få deres anvendelse til at udvikle sig.
Med et regummieret dæk kan du vælge mellem flere monteringsløsninger og flere positioner. Du kan således udnytte dit dæklager maksimalt.
MICHELIN Remix® regummiering giver dig også mulighed for at tilpasse dine dækmønstre efter dækkenes anvendelse. Din Michelin forhandler kan tilbyde dig op til 350 mulige kombinationer!

Mere økologisk

rechapage_environnement

Regummiering er en miljøvenlig løsning.
MICHELIN Remix® regummiering reducerer antallet af anvendte nye dæk ved at forlænge et dæks levetid.
Bemærk ligeledes, at regummiering sparer på råvarer. Helt konkret svarer en MICHELIN Remix® regummiering til 50 kg besparede råvarer. Det nødvendige materiale på en opkradset karkasse er kun 20 kg i gennemsnit, det vil sige 70 % mindre end ved fremstilling af et nyt dæk!

Få mere at vide om regummierede MICHELIN Remix® dæk

rechapage_performance

Som ekspert i regummiering af lastbildæk har Michelin udviklet MICHELIN Remix® produktet i tæt ved et århundrede.
Det drejer sig om en eksklusiv teknisk viden omkring udskiftning af et slidt dæks slidbane på en MICHELIN karkasse, der først er blevet undersøgt og forberedt.
MICHELIN regummiering udføres af vores eksperter ved hjælp af en avanceret industriel teknologi og lever op til elle dine krav vedrørende sikkerhed, økonomi og miljø.