Gode råd

Vedligeholdelse

-1-

Dækket er den eneste kontaktflade mellem køretøjet og vejbanen og er afgørende for førerens såvel som det transporterede gods' sikkerhed. Korrekt lufttryk øger sikkerheden og bidrager også til at spare brændstof og forlænge dækkets levetid.

Over tid taber dæk naturligt lidt af lufttrykket. Derfor skal trykket kontrolleres regelmæssigt.

Overhold altid det lufttryk, som er anbefalet af dækfabrikanten. Tilpas altid lufttrykket efter belastning og anvendelse.

Lufttrykket påvirker dækkets levetid

pressiongonflage_01

Intern Michelin kilde

Lufttrykket påvirker brændstofforbruget

Lufttrykket i dine lastvognsdæk påvirker dit brændstofforbrug:

pression
L-influence-de-la-pression-sur-le-cout-d-usage

Intern Michelin kilde

Følg Michelins gode råd om vedligeholdelse af dine lastvognsdæk. Så kører du sikkert og opnår optimalt kilometerresultat.

Pas på dine MICHELIN lastvognsdæk

  • Kontrollér regelmæssigt dine lastvognsdæk fra Michelin, så du opdager uregelmæssig slitage og eventuelle skader.
  • Kontrollér, at hjulenes tilspændingsmoment stemmer overens med anbefalingerne fra lastvognskonstruktøren eller akselfabrikanten.
  • Bed en dækspecialist om at foretage en grundig kontrol (indvendig/udvendig) af alle skære- og stikskader, synlige deformationer på slidbanen og siderne. Det samme gælder alle skader og  slitage på fælgen.

Dækkene må under ingen omstændigheder monteres igen, hvis de har skader såsom:

  • deformeret eller synlig kanttråd
  • separation af gummilagene
  • skader forårsaget af olieprodukter eller ætsende stoffer
  • marmorering eller afslidning af indergummiet som følge af kørsel med for lavt lufttryk eller overbelastning

Ved hver undersøgelse af køretøjet kontrolleres ventilen for eventuelle skader. I tvivlstilfælde udskiftes ventilen.

Dæks levetid

Dæk fremstilles af forskellige materialer og gummibaserede komponenter, hvis egenskaber er vigtige for dækkets funktion.

Disse egenskaber forandres med tiden.

Forandringerne påvirkes af mange faktorer såsom

  • Klimaet
  • Opbevaringsbetingelserne såsom temperatur, luftfugtighed, opbevaringsmåde
  • Brugsbetingelserne såsom belastning, hastighed, lufttryk, vejskader

Disse faktorer varierer meget, og det er ikke muligt at sige, præcis hvor længe et dæk vil holde. Derfor anbefales det at lade en kvalificeret dækspecialist undersøge dækkene med jævne mellemrum. Denne kontrol bør udføres mindst en gang om året.