Gode råd

Sikkerhed

-1-

Dækkets funktioner

Risici

Bære lasten Afhænger af køretøjets
egenskaber, akselbelastning
Et dæk, der er underdimensioneret i forhold til belastningen, bliver overophedet. Dette kan medføre, at dækket slides hurtigere, hvilket igen fører til et pludseligt tab af lufttryk. Dækkets fodaftryk bliver ikke optimalt, hvilket kan have en negativ indvirkning på vejgreb, styreegenskaber, trækkraft og bremseegenskaber. Det kan betyde, at dækket ikke kan regummieres. Det forkorter også dækkets levetid.
Evne til at bære lasten ved maksimal hastighed Defineret af køretøjets egenskaber:
Køretøjets maksimale hastighed
Et underdimensioneret dæk, der kører en vis hastighed, vil blive overophedet. Dette kan føre til en hurtig forringelse af dækket ved kørsel, hvilket igen kan føre til et pludseligt tab af lufttryk. Det kan betyde, at dækket ikke kan regummieres. Det forkorter også dækkets levetid.
Køre på forskellige vejbelægninger I forhold til brugsbetingelserne Et dæk, der ikke er egnet til positionen på vognen eller anvendelses, kan:
- Blive overophedet, eksempelvis et dæk til blandet kørsel, som bruges til lange distancer på motorvej.
- Blive beskadiget, eksempelvis et dæk til lange distancer, som bruges på en vej uden belægning.
I sidstnævnte tilfælde bør et dæk med dybe skader undersøges af en dækspecialist for at afgøre, om det er i orden at køre videre på dækket, eller om det skal tages ud af brug. Bemærk, at hvis stållagene blotlægges, udsættes de for oxidering. Den form for skader medfører hurtig forringelse af dækket, hvilket igen kan føre til et pludseligt tab af lufttryk. Levetiden forkortes. Et dæk, hvis metallag er synlige, medører kørselsforbud for køretøjet.
Styre køretøjet Afhængig af anvendelsesområde På styreakslen kan dæk, der ikke er egnet til positionen eller anvendelsen, afhængig af vejbelægning og hastighed have en mindre præcis styring. Det kan have en negativ indvirkning på kontrollen over køretøjet.
Styre køretøjet Give chaufføren information om vejbelægningens stand Dækkene på styreakslen er de første, der kommer i kontakt med vejbanen i færdselsretningen. Dæk beregnet til denne aksel skal reagere hurtigt på forandringer i underlaget, eksempelvis en midlertidig forringelse af vejgrebet. Et dæk, der ikke er beregnet til styreakslen, kan være mindre progressivt eller filtrere visse oplysninger om vejbelægningen fra.
Sikre kørselskomfort Specifikke egenskaber
for dæk på styreaksel: Egnet dækmønster og ensartethed
Styreakslen er særlig følsom over for forskelle mellem dækkene, sammen med rattet, placeringen tæt på chaufføren osv. Dæk, som er beregnet til montering på styreakslen, er specielt udviklet til at opfylde disse krav, og dækmønsteret er også tilpasset til at optimere denne funktion. Dæk, som ikke er beregnet til styreakslen, vil have en dårlige respons.
Overføre
bremsemoment
Afhængig af køretøjets bremsesystem.
Under nødopbremsning udsættes styreakslen
for stor påvirkning. Opbremsning med retarder udføres via trækakslen
Under en nødopbremsning udsættes styreakslen for en stor belastning. Dækkene er derfor altafgørende for, hvor lang bremselængden bliver.
Et dæk, der ikke er beregnet til montering på styreakslen, kan have dårligere bremseevne.
Under opbremsning med retarder udsættes dækmønsteret og karkassen på trækakslen for store kræfter. Et dæk, som ikke er egnet til positionen, overfører ikke bremsemoment lige så effektivt, og dets levetid forkortes.
Overføre
motormoment
Afhængig af køretøjets
motormoment
Køretøjets acceleration overføres til underlaget via dækkene på trækakslen. Et dæk, som ikke er egnet, er ikke lige så effektivt, når det gælder om at overføre køretøjets motormoment, og det forkorter dækkets levetid.
Holde længe for at mindske
omkostninger
I forhold til kilometerresultat Dækkene skal være egnede til akslen og køretøjets anvendelse. Et mønster, der ikke er egnet til akslen, eller som ikke er egnet til anvendelsen, slides hurtigere, hvilket betyder lavere kilometerresultat, kortere levetid.
Holde længe for at mindske
omkostninger
I forhold til brændstofforbrug Dækkene på en lastvogn har stor betydning for brændstofforbruget.Valget af mønster påvirker brændstofforbruget. For visse anvendelsesområder er det muligt at optimere brændstofforbruget ved at bruge dæk med lav rullemodstand.
Rullemodstanden mindskes, efterhånden som dækkene bliver slidte. Udskiftning af et dæk, før det er slidt op*, indebærer et tab af en potentiel brændstofbesparelse.

*Mindste lovlige mønsterdybde varierer i de enkelte lande. Brug aldrig dæk, hvis mønsterdybde er under 1 mm efter mønsteropskæring. Visse lande har særlig lovgivning for vinterdæk, hvor den mindste mønsterdybde kan være anderledes.