Gode råd

Generelle råd og lovgivning

-1-

Generelle anbefalinger

Nordisk lovgivning adskiller sig fra visse andre europæiske landes lovgivning med hensyn til en del specifikationer. Det, som er angivet nedenfor som anbefalinger, kan i visse lande være lovkrav.

Tilladte monteringskombinationer

Det er uhensigtsmæssige at montere dæk på samme aksel som:

 • er af forskelligt fabrikat
 • har forskellige dimensioner
 • har forskellige anvendelsesområder, som for eksempel dæk beregnet til landevej sammen med dæk til anlægsarbejde
 • har forskellige hastighedsindeks
 • har forskellige belastningsindeks

Dette gælder både for enkelt- og tvillingemonterede lastvognsdæk.

Det er ikke tilladt ifølge lovgivningen at montere dæk på samme aksel, som:

 • har forskellig opbygning: radial eller diagonal
 • er både piggede og upiggede. Ved tvillingemontering må et af dækkene være uden pigge. Pigdækkene skal i så fald monteres symmetrisk.

Slitage

Kontrollér mønsterdybden i mønstersporene fire forskellige steder jævnt fordelt rundt på dækket.

Mindste tilladte mønsterdybde i sommerperioden er i Norge, Sverige og Finland 1,6 mm.

I Danmark er det 1,0 mm.

Ved tvillingemontering må det udvendige dæk være mere slidt. Ingen del af dækkets armering må dog være synlig.

Ved vinterbrug er der yderligere bestemmelser. Se nærmere i afsnittet nedenfor om lovgivning i Norden vedrørende vinterdæk.

Dækkets alder

Alderen på dækket kan sætte en grænse for dets brug uafhængig af dets slitage.

Dæk fremstilles af forskellige materialer, hvis egenskaber forandres med tiden, afhængig af forskellige faktorer som for eksempel opbevaringsbetingelser (temperatur, luftfugtighed, position osv.) og brugsbetingelser (belastning, hastighed, lufttryk, underlag, kemisk påvirkning osv.).

Disse aldringsfaktorer varierer og er svære at forudsige. Derfor anbefaler Michelin, at man ud over regelmæssige kontroller lader en dækspecialist undersøge dækkene med jævne mellemrum for at afgøre, om dækkene fortsat kan bruges. Denne kontrol bør udføres mindst en gang om året eller oftere efter behov.

Montering af mønsteropskårne dæk

Michelin anbefaler mønsteropskæring, når det er hensigtsmæssigt. Mønsteropskæring forlænger dækkets levetid med op til 25 % og mindsker brændstofforbruget. Kun dæk mærket "regroovable" må mønsteropskæres. Se mere om mønsteropskæring her.

pneus-recreuses

Montering af regummierede dæk

Regummierede lastvognsdæk bør have samme:

 • fabrikat
 • dimension
 • mønster og slidbane
 • hastigheds- og belastningsindeks

Kombineret montering af nye og regummierede dæk på samme aksel

Kombineret montering på samme aksel bør undgås.

Vi fraråder på det kraftigste at montere regummierede dæk på køretøjets foraksel.

Skader og reparation af dæk

Kontrollér dækkene regelmæssigt med henblik på at opdage skader og uregelmæssig slitage. Dæk, som viser tegn på brud eller separation eller andre skader, der blotlægger dækkets armering, må ikke bruges. Lad en fagmand undersøge dæk og køretøj i tvivlstilfælde.

Visse skader kan repareres

Dæk skal repareres af en fagmand. Den, som udfører reparationen, har altid det fulde ansvar for at afgøre, om reparation er mulig, og for kvaliteten af det udførte arbejde.

Inden en reparation skal dækket afmonteres og undersøges omhyggeligt både indvendig og udvendig af fagmanden.

Lovgivning i Norden for lastvogns- og busdæk om vinteren

Nedenfor følger en sammenfatning af de vigtigste dele af lovgivningen i de nordiske lande. For mere detaljeret information henvises til de respektive landes bestemmelser vedrørende dæk og køretøjer.

Sverige

I vinterdækperioden 1. december til 31. marts gælder følgende for svenske og udenlandske lastvogne og busser over 3,5 ton:

Mindste tilladte mønsterdybde 5 mm på alle aksler.

I vinterføre skal vinterdæk være monterede på trækakslen. Ved vinterføre forstås: "når der er sne, is, sjap eller frost på en del af vejen".

Kravet om vinterdæk på trækakslen er identificeret i henhold til følgende 3 alternativer:

A. "Dæk som er specielt udviklet til vinterkørsel og som er mærket med M+S."

B. ”Grovmønstrede dæk med vintermønster mærket med M+S eller dæk mærket med alpetop-/snefnug-symbolet (3 PMSF)”.

C. ”Hvis dæk er forsynet med snekæder eller køretøjet med egnet udskridningsbeskyttelse, sandspreder eller lignende anordning, bør dette være ligestillet med vinterdæk”.

”3 PMSF”-mærkning er et tilstrækkeligt som betingelse for, at dækket falder ind under definitionen vinterdæk. For at kunne sætte dette symbol på dæksiden, skal dækket være godkendt ved en speciel efterprøvning af funktion. Mærkningen gælder indtil videre kun for nye dæk.

Fortegnelse over hvilke trækdæk, der er udviklet til vinterkørsel, findes på STRO's hjemmeside http://stro.dk/information-3/vinterdaek/lastbil/

Piggede vinterdæk

Der må ikke bruges både pigdæk og ikke-piggede dæk på samme køretøj. Ved tvillingemonterede hjul må det ene af dækkene dog være uden pigge. Pigdækkene skal i så fald monteres symmetrisk i forhold til køretøjets længdeaksel.

Som en undtagelse til ovenstående angives:

"Kørsel med tung lastvogn, når køretøjet anvendes i forbindelse med anlægsarbejde eller lignende arbejde." "Også militærkøretøjer er undtaget."

Anhænger

For anhængere og trailere gælder mindste tilladte mønsterdybde på 1,6 mm også om vinteren.

Norge

Såvel norske som udenlandske køretøjer er omfattet af denne lovgivning.

Der er krav om vinterdæk ved kørsel på almindelige veje i perioden 15. november til 31 marts. Dette gælder hele køretøjet inklusive anhænger. Nyt fra 1. januar 2015 er, at den løftbare aksel og hele anhængeren er omfattet af lovgivningen. Bemærk, at dette gælder i det angivne tidsrum, uanset føret.

Der findes på nuværende tidspunkt ingen formelle krav om at anvende vinterdæk på anhængeren, men ofte er det en hensigtsmæssig praksis eller en begæring fra politiet.

Fra og med 2014 er der også krav om dæk med en mønsterdybde på mindst 5 mm om vinteren, og kravet omfatter både trækker og anhænger. Dette gælder i perioden 1. november til og med første mandag efter 2. påskedag. For Nordland,Troms og Finnmark er perioden fra 16. oktober til og med 30. april.

Fra tidligere gælder det generelt, at føreren af køretøjet altid er ansvarlig for at have sikret tilstrækkeligt vejgreb i forhold til underlaget. Dette kan ske ved hjælp af vinterdæk (med eller uden pigge), med snekæder eller lignende.

Definitionen af vinterdæk er også blevet suppleret med 3 PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake) som et alternativ til M+S-mærkningen. Vinterdæk skal desuden være specielt udviklet til vinterkørsel.

Fortegnelse over hvilke dæk, der er udviklet til vinterkørsel, og som er godkendt af Norges Vegvesen, findes på STRO's hjemmeside http://stro.dk/information-3/vinterdaek/lastbil/.

Det er kun tilladt at pigge vinterdæk. Pigdæk og snekæder skal også benyttes uden for vinterperioden, hvis kørselsforholdene kræver det.

Obs! I vinterperioden skal snekæder altid medbringes, og antallet af snekæder skal være mindst tre, fem eller syv afhængig af køretøjets størrelse. Det er meningen, at den ulige snekæde sættes på et af forhjulene. Snekæden skal være fremstillet af metal/stål og konstrueret, så der altid er kontakt mellem kæde og vejbane. Snekæder skal monteres inden kørsel på strækninger, hvor der er vinterføre, eller hvor vinterføre kan frygtes.

Køretøjer, som anvendes ved anlægsarbejde, samt militærkøretøjer, som hovedsagelig anvendes i terræn, er undtaget fra kravet om vinterdæk ifølge ovenstående.

Der må ikke bruges både pigdæk og ikke-piggede dæk på samme køretøj. Ved tvillingemonterede hjul må det ene af dækkene dog være uden pigge. Pigdækkene skal i så fald monteres symmetrisk i forhold til køretøjets længdeaksel.

Kun dæk mærket M+S og som af fabrikanten er beregnet til pigning, må pigges.

Finland

Der findes på nuværende tidspunkt ingen særlig lovgivning om vinterdæk til tunge køretøjer. Mindste tilladte mønsterdybde er 1,6 mm. Pigdæk er tilladte fra 1. november til og med 31. marts eller første mandag efter påske.

Danmark

Der findes ingen særlig lovgivning om vinterdæk til tunge køretøjer. Mindste tilladte mønsterdybde er 1,0 mm. Pigdæk er tilladte fra 1. november til og med 15. marts.

Vinterdækregler for lastvogne

Land Mindste tilladte mønsterdybde Krav om brug af dæk med M+S- eller 3PMFS-mærkning Brug af snekæder Definition af vinterperiode
Østrig 5 mm (radial)
6 mm (diagonal)
JA
Kun trækaksler
Tilladt for trækdæk, minimum 2 mm Fra 01/11 til 15/04 for lastvogne og 01/11 til 15/03 for busser
Belgien 1,6 mm NEJ Tilladt i vinterføre   
Bosnien-Hercegovina 4 mm JA
Kun trækaksler
I mangel af M+S-/3PMSF-mærkning på dækkene er kæder obligatoriske sammen med en skovl og en sæk med sand i køretøjet Fra 15/11 til 15/04
Kroatien 4 mm JA
Kun trækaksler
Tilladt i mangel af M+S-/3PMSF-mærkede dæk, minimum 4 mm Definition af vinterføre: veje dækket af sne, is eller sjap eller vejrudsigt der lover dette føre
Tjekkiet 1 mm JA
Kun trækaksler
Tilladt i mangel af M+S-/3PMSF-mærkede dæk, minimum 6 mm. Obligatorisk når det er angivet på vejskilte Fra 15/11 til 30/04 eller når det er angivet på vejskilte
Danmark 1 mm NEJ Tilladt  
Finland 1,6 mm NEJ  Tilladt i vinterføre  Pigdæk kan bruges fra 01/11 til 31/03 
Frankrig 1 mm NEJ  Tilladt  Pigdæk kan bruges for lørdag før 01/11 til sidste søndag i marts
Tyskland 1,6 mm JA
Kun trækaksler
Tilladt
Hastighed begrænset til 50 km/t
Definition af vinterføre: veje dækket af sne, is eller sjap eller vejrudsigt der lover dette føre
Grækenland 2 mm på trækaksler og 1,6 mm på alle andre NEJ Kæder obligatoriske, når det er angivet på vejskilte Kæder obligatoriske, når det er angivet på vejskilte
Ungarn 1,6 mm hvis dækdimensionen er < 750 mm, 3 mm hvis den er > 750 mm NEJ Kæder obligatoriske, når det er angivet på vejskilte   
Italien 1,6 mm NEJ Obligatorisk i mangel af M+S-/3PMSF-mærkede dæk, når det er angivet på vejskilte Kæder obligatoriske, når det er angivet på vejskilte
Kosovo 4 mm JA
Kun trækaksler
Obligatorisk i vinterføre Definition af vinterføre: veje dækket af sne, is eller sjap eller vejrudsigt der lover dette føre
Luxembourg 1,6 mm JA
Kun trækaksler
  Definition af vinterføre: veje dækket af sne, is eller sjap eller vejrudsigt der lover dette føre
Makedonien 6 mm på trækaksler og 4 mm på alle andre JA
Alle aksler
Kæder er obligatoriske, hvis dækkene ikke er M+S / 3PMSF mærkede, eller hvis mønsterdybden er under 4 mm. En skovl og en sæk med sand i køretøjet er også obligatorisk Fra 15/11 til 15/03
Montenegro 4 mm JA
Kun trækaksler
Kæder, skovl og sæk med sand, når vejene er snedækkede Fra 1/11 til 1/04
Holland 1,6 mm NEJ IKKE tilladt   
Norge 5 mm JA(1)
Alle aksler, inklusive løftbare aksler
Tilladt med krav om brug af 3 til 7 kædepar afhængig af antal aksler Fra 15/11 til 31/03
Polen 1,6 mm
(3 mm pour les cars)
NEJ  Kæder obligatoriske, når det er angivet på vejskilte  Kæder obligatoriske, når det er angivet på vejskilte 
Portugal 1 mm NEJ Kæder obligatoriske, når det er angivet på vejskilte  
Rumænien 1,6 mm JA  Tilladt på trækaksler  Fra 15/11 til 15/03 
 Rusland 4 mm JA(1)
Alle aksler(2)
Tilladt Referenceperioden er fra 01/12 til 28/02. Men ethvert subjekt i føderationen kan om nødvendigt forlænge denne periode
Serbien 4 mm JA
Kun trækaksler
Kæder obligatoriske på mindst 2 trækhjul, skovl obligatorisk Fra 01/11 til 01/04
Slovakiet 3 mm JA
Kun trækaksler
Tilladt i mangel af M+S-/3PMSF-mærkede dæk, eller hvis det er angivet på vejskilte  Fra 15/11 til 31/03 
Slovenien 4 mm JA
Kun trækaksler
Tilladt i mangel af M+S-/3PMSF-mærkede dæk, minimum 3 mm  Fra 15/11 til 31/03 
Spanien 1,6 mm NEJ  Kæder obligatoriske, når det er angivet på vejskilte  Lastvognstrafik kan blive stoppet af myndighederne afhængig af kørselsforholdene 
Sverige 5 mm JA(1)
Traekaksler
Tilladt Fra 01/12 til 01/04
Schweiz 1,6 mm NEJ Kæder obligatoriske, når det er angivet på vejskilte   
Tyrkiet 4 mm JA
Traekaksler (3)
Tilladt Fra 01/12 til 01/04
UK 1 mm NEJ Ikke obligatorisk  Fra 01/12 til 01/04
Andre EU-lande  1,6 mm NEJ Kæder obligatoriske, når det er angivet på vejskilte I visse lande kan kæder eller vinterdæk være obligatoriske, når vejskilte dikterer det 
(1) Dækkene skal specifikt være udviklet til vinterføre.
(2) På anhængeraksler fra 2015.
(3) På anhængeraksler i fremtiden.
Kun til orientering, med forbehold for ændringer i lokale bestemmelser.

E2-mærkning

Dæk fremstillet af Michelin er udviklet til at passe til kørselsforholdene i de geografiske områder, hvor de forudses at blive solgt og anvendt. De MICHELIN dæk, som sælges i Europa, har E2-mærkning for at vise, at de egner sig til kørselsforholdene i følgende europæiske lande:

Albanien

Andorra

Belgien

Bosnien-Herzegov.

Danmark

Estland

Finland

Frankrig

Færøerne

Georgien

Grækenland

Grønland

Holland

Hviderusland

Irland

Island

Italien

Jugoslavien

Kasakhstan

Kroatien

Letland

Liechtenstein

Litauen

Luxembourg

Makedonien

Moldova

Monaco

Norge

Polen

Portugal

Rumænien

Rusland

San Marino

Schweiz

Slovakiet

Slovenien

Spanien

Storbritannien

Sverige

Tjekkiet

Tyskland

Ukraine

Ungarn

Vatikanet

Østrig

FRT-mærkning

Angivelsen "FRT" (som omtales i forordning 54: "Mærkning 3.1.15") vedrører dæk, som er udviklet specielt til anhængeraksler (free rolling tyre).

Denne forordning gælder for alle nye dæk, som anvendes i Europa. Det betyder, at FRT-mærkede er udviklet til udelukkende at blive anvendt på anhængeraksler og må ikke anvendes på andre typer aksler.

Michelin kan ikke holdes ansvarlig for skader, som opstår, hvis disse anbefalinger ikke følges.

Mønsteropskæring

Vigtigste europæiske forskrifter

Land Restriktioner for anvendelse af regummierede dæk Ved hvilken mønsterdybde må lastvognsdæk ikke længere anvendes (ud over vinterdæk)
Mindste dybde Bemærkninger
TYSKLAND Forbudt på styreaksler
på busser, som kører hurtigere end 100 km/t
1,6 mm  
ØSTRIG Forbudt på styreaksler
på alle lastvogne
2 mm  
BELGIEN Ingen 1,6 mm  
BULGARIEN Forbudt på styreaksler
på alle lastvogne
2 mm  
KROATIEN Ingen 1,6 mm  
DANMARK Ingen 1 mm  
SPANIEN Ingen Ingen  
ESTLAND Ingen 1,6 mm  
FINLAND Ingen 1,6 mm  
FRANKRIG Ingen 1 mm  
GRÆKENLAND Ingen 2 mm  
UNGARN Forbudt på enkle aksler
på busser
5 mm for busser med dækdiameter   > 750 mm
3 mm for øvrige busser
1,6 mm for øvrige køretøjer
 
ITALIEN Ingen 1,6 mm  
LETLAND Ingen 1,6 mm  
LITAUEN Ingen 1 mm  
LUXEMBOURG Ingen 1 mm for anhængere
1,6 mm for
lastvogne
 
NORGE Ingen 1,6 mm  
HOLLAND Ingen Ingen  
POLEN Forbudt på enkle aksler
på busser, som kører 100 km/t eller derover
3 mm for busser, som kører 100 km/t eller derover
1,6 mm øvrige køretøjer
 
PORTUGAL Ingen    
RUMÆNIEN Ingen 1,6 mm  
RUSLAND Forbudt på styreaksler
på alle lastvogne
2 mm for busser
1 mm øvrige lastvogne
 
SERBIEN Ingen 2 mm  
SLOVAKIET Ingen 1,6 mm  
SLOVENIEN Ingen 1,6 mm  
SVERIGE Ingen 1,6 mm Udvendige tvillingemonterede dæk.
Ingen min. dybde,
undtagen om vinteren
SCHWEIZ Ingen 1,6 mm  
TJEKKIET Forbudt på styreaksler
på busser
1,6 mm  
TYRKIET Ingen 1,6 mm  
STORBRITANNIEN Ingen 1 mm  
UKRAINE Forbudt på styreaksler
på alle lastvogne
2 mm for busser
1 mm for øvrige lastvogne