Fordele

Miljøet

-1-

Det er vigtig at transportere mere miljøvenligt. Derfor har Michelin i mere end 100 år bidraget til vedvarende udvikling af sine produkter og innovative teknologier og samtidig arbejdet på at mindske sine europæiske, ISO 14001-certificerede fabrikkers miljømæssige påvirkning1.

Michelin kan derfor tilbyde dæk, som forbruger færre råvarer såsom regummierede MICHELIN REMIX2 dæk.

1: Michelin har reduceret sine fabriksenheders miljømæssige fodaftryk med 33 % på 6 år (kilde: Aktivitetsrapport og vedvarende udvikling 2011).
2: MICHELIN REMIX sparer 50 kg råvarer, hvilket svarer til gennemsnitsvægten på en karkasse.